Φίλτρα Επιλογής

Λεβάντα

Lavandula angustifolia
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula dentata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula lanata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula stoechas
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula stoechas ssp. pedunculata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη