Φίλτρα Επιλογής

Αρωματικά

Aloysia ( Lippia ) citrodora
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula angustifolia
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula dentata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula lanata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula stoechas
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Lavandula stoechas ssp. pedunculata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Melissa officinalis
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha aquatica
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha longifolia
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha piperita
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha pulegium
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha requienii
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha rotundifolia (M.suaveolens)
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha spicata
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Mentha suaveolens ¨variegata¨
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Myrtus communis
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Ocimum basilicum "AGIORITIKOS"
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum dictamnus
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum maru (syriacum)
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum microphyllum
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum scabrum
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum vulgare ssp. hirtum
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Origanum vulgare subsp. Virens
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
Rosmarinus officinalis
Φυτάρια σε διάφορα μεγέθη
1 2 3